Kjøpe bolig UTEN oppspart egenkapital?

oktober 16, 2019
Kjøpe bolig UTEN oppspart egenkapital?

Mangler du egenkapital?

Ole Jonny forklarer hvordan du kan kjøpe bolig uten oppspart egenkapital.

Kjøpe bolig UTEN oppspart egenkapital?
Ole Jonny K. Holsen mener det er viktig at unge får mulighet til å komme seg inn på boligmarkedet.

Vil du inn på boligmarkedet, men syns det er for vanskelig å spare opp nok egenkapital? Fortvil ikke. Det er mulig å kjøpe bolig uten oppspart egenkapital på 15%. Her forteller vi hvordan!

Det er vanskelig å komme seg inn på boligmarkedet. Her ramser vi opp ulike muligheter som kan hjelpe deg til boligdrømmen.

Har du hørt om bankenes fleksibilitetskvote?

For å få boliglån må du ha 15% egenkapital og du kan kun låne inntil fem ganger egen brutto årsinntekt. MEN, bankene har en fleksibilitetskvote. De har lov til å gjøre et unntak for 10 % av kundene sine (de fleste steder). 

Det vil si at det gjøres unntak for enkelte kunder.

 – Jeg møter ofte mennesker som fint kunne betjent lånet på boligen de ser på, men mangel egenkapital setter begrenser lånebeløpet. Jeg pleier å foreslå at interessenten snakker med flere banker om fleksibilitetskvoten. Selv om du får nei i en bank, kan det være at andre banker vil hjelpe deg, forteller Ole Jonny. 

Fleksibilitetskvoten er blant annet brukt til å hjelpe mennesker med god og stabil inntekt inn på boligmarkedet, selv om de ikke oppfyller hovedkravene til banken. Kvoten kan blant annet hjelpe unge til å kjøpe bolig uten oppspart egenkapital på 15%.

Kjøpe bolig UTEN oppspart egenkapital?
Ole Jonny K. Holsen og kollega Renate Ripe Johnsen er opptatt av å hjelpe unge boligkjøpere med å informere om ulike muligheter.

Startlån fra husbanken

Befinner du deg i en livssituasjon som gjør at det er vanskelig å komme seg inn på boligmarkedet? Da bør du sjekke opp startlån fra kommunen din.

 – Jeg er opptatt av at unge skal ha muligheten til å komme seg inn på boligmarkedet, også de som er i en vanskelig situasjon hvor de ikke klarer å spare opp egenkapital på 15%.

Mange klarer fint å betjene et lån istedenfor å betale husleie. Det er viktig at de som ønsker å kjøpe bolig er klar over hvilke alternativ som finnes, sier Ole Jonny.

Startlån og tilskudd er en god mulighet for deg som ikke får boliglån i «vanlige» banker og som ikke har muligheten til å spare opp nok egenkapital selv. Du kan få startlån både ved kjøp av bolig eller for å bli boende i eksisterende bolig.

Lånet kan blant annet gis i kombinasjon med vanlig boliglån. Her kan startlånet gi deg egenkapitalen du trenger for å oppfylle kravet om 15% egenkapital, slik at du kan få vanlig boliglån hos banker. 

Hva kan du bruke startlån til:
  • Du kan få startlån til kjøp av bolig.
  • Refinansiering med pant i boligen din
  • Kjøpe ut ektefelle
  • For å tilpasse eller utbedre boligen
Hvem kan søke?

Du kan søke startlån i din kommune/bydel hvis du går under noen av disse gruppene:

  • Familier med barn som trenger stabil bolig raskt.
  • Enslige forsørgere
  • Hvis du mottar trygd eller offentlige ytelser
  • Du risikerer å miste boligen din ved tvangssalg grunnet boliggjeld.

Hver sak er unik og du må kontakte Husbanken for å finne ut om du er en av de som kan få startlån.

Kausjonist – en reddende engel?

Er det vanskelig å spare opp egenkapital, bankene sagt nei, og kommunen gitt avslag på søknad om startlån? Da kan en kausjonist være et alternativ for deg.

En kausjonist er en person som står til ansvar for å betale lånet ditt hvis du selv ikke skulle klare det. Det vanligste er at banken tar tilleggssikkerhet i kausjonistens bolig.

Hvem kan være kausjonist?

I de fleste tilfeller er det foreldre som stiller som kausjonist for barna sine. Er det flere barn i familien kan det være lurt at foreldrene tenker over hvor mange de kan stå som kausjonist for. En kausjonist kan også være andre familiemedlemmer eller bekjente.

Pengegave, forskudd på arv eller privat lån

Noen foreldre og besteforeldre velger å hjelpe barn og barnebarn inn på boligmarkedet. Flere hjelper til med sparing fra barnet er små i form av pengegaver eller fondsgaver. Andre velger å bidra til boligdrømmen når barnet skal inn på boligmarkedet.

Ofte blir dette regnet som forskudd på arv eller en pengegave. Det er også noen som velger løsninger som private lån til sine barn eller barnebarn. Et godt tips er å huske låneavtale! Avtaler som ikke er konkretisert ned på papiret kan fort bli et diskusjonstema, også fra øvrige familiemedlemmer.

 

Kjøpe sammen med andre

Det også er mulig å kjøpe bolig sammen med andre. På den måten kan dere dele på å gå inn med egenkapital. 
Skal du kjøpe sammen med andre er det alltid lurt å skrive en samboerkontrakt, gjerne før dere overtar boligen.

Har du spørsmål om kjøp eller salg av bolig?

Skriv til oss i chatten. Vi svarer deg uforpliktende.

Anbefalte artikler