Kjøpe bolig UTEN oppspart egenkapital?

Kjøpe bolig UTEN oppspart egenkapital?

Mangler du egenkapital?

Ole Jonny forklarer hvordan du kan kjøpe bolig uten oppspart egenkapital.

Kjøpe bolig UTEN oppspart egenkapital?
Ole Jonny K. Holsen mener det er viktig at unge får mulighet til å komme seg inn på boligmarkedet.

Vil du inn på boligmarkedet, men syns det er for vanskelig å spare opp nok egenkapital? Fortvil ikke. Det er mulig å kjøpe bolig uten oppspart egenkapital på 15%. Her forteller vi hvordan!

Det er vanskelig å komme seg inn på boligmarkedet. Her ramser vi opp ulike muligheter som kan hjelpe deg til boligdrømmen.

Har du hørt om bankenes fleksibilitetskvote?

For å få boliglån må du ha 15% egenkapital og du kan kun låne inntil fem ganger egen brutto årsinntekt. MEN, bankene har en fleksibilitetskvote. De har lov til å gjøre et unntak for 10 % av kundene sine (de fleste steder). 

Det vil si at det gjøres unntak for enkelte kunder.

 – Jeg møter ofte mennesker som fint kunne betjent lånet på boligen de ser på, men mangel egenkapital setter begrenser lånebeløpet. Jeg pleier å foreslå at interessenten snakker med flere banker om fleksibilitetskvoten. Selv om du får nei i en bank, kan det være at andre banker vil hjelpe deg, forteller Ole Jonny. 

Fleksibilitetskvoten er blant annet brukt til å hjelpe mennesker med god og stabil inntekt inn på boligmarkedet, selv om de ikke oppfyller hovedkravene til banken. Kvoten kan blant annet hjelpe unge til å kjøpe bolig uten oppspart egenkapital på 15%.

Kjøpe bolig UTEN oppspart egenkapital?
Ole Jonny K. Holsen og kollega Renate Ripe Johnsen er opptatt av å hjelpe unge boligkjøpere med å informere om ulike muligheter.

Startlån fra husbanken

Befinner du deg i en livssituasjon som gjør at det er vanskelig å komme seg inn på boligmarkedet? Da bør du sjekke opp startlån fra kommunen din.

 – Jeg er opptatt av at unge skal ha muligheten til å komme seg inn på boligmarkedet, også de som er i en vanskelig situasjon hvor de ikke klarer å spare opp egenkapital på 15%.

Mange klarer fint å betjene et lån istedenfor å betale husleie. Det er viktig at de som ønsker å kjøpe bolig er klar over hvilke alternativ som finnes, sier Ole Jonny.

Startlån og tilskudd er en god mulighet for deg som ikke får boliglån i «vanlige» banker og som ikke har muligheten til å spare opp nok egenkapital selv. Du kan få startlån både ved kjøp av bolig eller for å bli boende i eksisterende bolig.

Lånet kan blant annet gis i kombinasjon med vanlig boliglån. Her kan startlånet gi deg egenkapitalen du trenger for å oppfylle kravet om 15% egenkapital, slik at du kan få vanlig boliglån hos banker. 

Hva kan du bruke startlån til:
 • Du kan få startlån til kjøp av bolig.
 • Refinansiering med pant i boligen din
 • Kjøpe ut ektefelle
 • For å tilpasse eller utbedre boligen
Hvem kan søke?

Du kan søke startlån i din kommune/bydel hvis du går under noen av disse gruppene:

 • Familier med barn som trenger stabil bolig raskt.
 • Enslige forsørgere
 • Hvis du mottar trygd eller offentlige ytelser
 • Du risikerer å miste boligen din ved tvangssalg grunnet boliggjeld.

Hver sak er unik og du må kontakte Husbanken for å finne ut om du er en av de som kan få startlån.

Kausjonist – en reddende engel?

Er det vanskelig å spare opp egenkapital, bankene sagt nei, og kommunen gitt avslag på søknad om startlån? Da kan en kausjonist være et alternativ for deg.

En kausjonist er en person som står til ansvar for å betale lånet ditt hvis du selv ikke skulle klare det. Det vanligste er at banken tar tilleggssikkerhet i kausjonistens bolig.

Hvem kan være kausjonist?

I de fleste tilfeller er det foreldre som stiller som kausjonist for barna sine. Er det flere barn i familien kan det være lurt at foreldrene tenker over hvor mange de kan stå som kausjonist for. En kausjonist kan også være andre familiemedlemmer eller bekjente.

Pengegave, forskudd på arv eller privat lån

Noen foreldre og besteforeldre velger å hjelpe barn og barnebarn inn på boligmarkedet. Flere hjelper til med sparing fra barnet er små i form av pengegaver eller fondsgaver. Andre velger å bidra til boligdrømmen når barnet skal inn på boligmarkedet.

Ofte blir dette regnet som forskudd på arv eller en pengegave. Det er også noen som velger løsninger som private lån til sine barn eller barnebarn. Et godt tips er å huske låneavtale! Avtaler som ikke er konkretisert ned på papiret kan fort bli et diskusjonstema, også fra øvrige familiemedlemmer.

 

Kjøpe sammen med andre

Det også er mulig å kjøpe bolig sammen med andre. På den måten kan dere dele på å gå inn med egenkapital. 
Skal du kjøpe sammen med andre er det alltid lurt å skrive en samboerkontrakt, gjerne før dere overtar boligen.

Har du spørsmål om kjøp eller salg av bolig?

Skriv til oss i chatten. Vi svarer deg uforpliktende.

Slik får du egenkapital til bolig

OLE JONNY K.HOLSEN

Mange syns det er vanskelig å spare opp egenkapital. Her gir Ole Jonny deg sine beste sparetips. Slik får du egenkapital til bolig.

Ole jonny
Ole Jonny K. Holsen, Slik får du egenkapital til bolig.

Vil du inn på boligmarkedet, men syns det er vanskelig å spare opp nok penger? Slik får du egenkapital til bolig.

Det er ikke enkelt å spare opp til sin første bolig. Lurer du på hva egenkapital er eller hvor mye egenkapital du trenger? Ole Jonny K. Holsen gir deg sine beste sparetips for hvordan du kan komme deg inn på boligmarkedet.

Hva er egenkapital og hvor mye egenkapital trenger du?

Egenkapital er penger du stiller med selv ved kjøp av bolig. Når du skal kjøpe bolig må du som hovedregel ha 15% av det boligen koster i egenkapital for å kunne låne resten i banken.

En enkel måte å regne ut hvor mye du kan låne, er å ta beløpet du har spart opp og dele på 0,15. Summen er det boligen din kan koste. (PS. Alle lånesaker er individuelle. Ta kontakt med banken din for å få ditt konkrete beløp).

Eksempel:

Du har spart opp 300 000 kr / 0,15 = 2 000 000 kr.

Det betyr at du kan kjøpe bolig for 2 000 000 kr.

Vanskelig å spare opp nok egenkapital?

Mange syns det er vanskelig å spare opp egenkapital. Her er noen smarte tips til hvordan du kan begynne å spare.

BSU

Du kan spare inntil 25.000 kr i året i BSU, og det maksimale beløpet på kontoen kan totalt være 300.000 kr. Når du sparer i BSU får du 20 % skattefradrag på årets innskudd, opptil 5.000 kr Samtidig får du svært god rente frem til du er 34 år. 

Det betyr egentlig:

Klarer du å spare 2.083 kr på BSU kontoen din i måneden, vil du ha 25.000 kr mer i egenkapital når året er omme. I tillegg får du 20% skattefradrag på det du har spart opp. Det betyr at du får 5.000 kr i skattefradrag. Sparer du skattefradraget på 5.000 kr vil du tilsammen ha spart 30.000 kr på et år som ekstra egenkapital til boligdrømmen din. 

Har du 30.000 kr mer i egenkapital utgjør dette 170.000 kr ekstra som du kan låne i banken. Med de 30.000 kr du har spart og de 170.000 kr ekstra du får låne, har du plutselig 200.000 kr mer å kjøpe bolig for, enn hva du ville hatt uten å spare i BSU. 

slik får du egenkapital til bolig

Med en BSU konto trenger du ikke spare å et fast beløp i måneden, men det kan være lurt. Du får svært god rente på sparepengene som står på BSU kontoen din frem til du er 34 år.

BSU 2

Du har fylt opp BSU – kontoen din, men du har mer penger til overs? Da kan du sette dem inn på BSU 2. BSU 2 er en ekstra boligsparing som gir god rente for deg under 34 år.  

BSU 2 gir deg mye av de samme betingelsene som vanlig BSU, men du får ikke ekstra skattefradrag på BSU 2. Du kan spare maksimalt 30.000 kr i året og opp til 200.000 kr med god rente, men dette kan variere etter hvilken bank du sparer i. 

– Et lite ekstra tips er å sjekke opp i hva andre banker kan tilby deg. Finn gjerne ut hvor høy sparegrense din bank har på BSU 2 før du oppretter spareavtale. Hvor mye du kan spare i BSU 2 kan variere fra bank til bank, legger Ole Jonny til. 

Småsparing / Mikrosparing

Mikrosparing eller småsparing er også en god måte å spare på. Småsparing fungerer slik at hver gang du trekker kortet eller gjør en transaksjon, så vil et beløp du selv har bestemt bli satt over til en sparekonto.

Hvis du velger et lite beløp, så vil du spare penger nesten uten at du merker det selv. Over tid vil dette kunne utgjøre en god del penger som kan komme godt med når du er på boligjakt, eller i en budrunde.

Gå igjennom forbruket ditt

Har du et bevisst forhold til hvordan du bruker inntekten din? Et lurt tips er å lage et budsjett med en oversikt over hvilket inntekter du har, hvilket faste kostnader i måneden, samt variable kostander, forteller Ole Jonny.

Oversikten bør inkluderer bokostnader, faste utgifter, transportkostnader, mat, klær og diverse annet. 

Lager du et månedlig budsjett vil du ha større kontroll på hvor mye penger du har og hva du egentlig bruker pengene dine på. Det vil bli enklere å finne ut hvor mye du har råd til å spare i måneden. Kanskje er det er en del poster du kan endre på for å ha mer penger til overs?

Fondsparing

Har du prøvd fondsparing før? Fondsparing er en svært gunstig måte å spare penger på, men sett deg inn i hvilket fond du velger å spare i.

Fondsparing kan gi deg høyere avkastning enn hva du ville fått ved å kun ha pengene stående i banken, men med noe høyere risiko. Før du starter med fondsparing bør du gå gjennom økonomien din for å finn ut hvor mye penger du har råd til å investere, råder Ole Jonny deg til.

Det vil forekomme svingninger i markedet som gjør at kapitalen du setter inn vil kunne endre seg. Både til lavere, men også høyere verdi. Skal du investere i fond, bør du har et langsiktig perspektiv for å få en god avkastning. 

Men hva er egentlig et fond?

Et fond er en kollektiv investering der mange fondsparere går sammen om å plassere pengene sine i verdipapirmarkedet. Det er flere forskjellige typer fond, med ulik grad av risiko.

Du kan for eksempel kjøpe andeler i et aksjefond. Da kjøper du eierandeler i mange ulike selskaper. Hvor mye penger du vil investere bestemmer du selv.

Fondet har en profesjonell forvalter som styre investeringene, slik at du kan få best mulig avkastning. Det betyr at du som velger å spare i fond ikke trenger å kunne så mye om kapitalforvaltning eller å gjøre noe aktivt selv, men det er lurt å følge med på verdiene dine. De fleste banker tilbyr fondsparing, men det er også andre aktører på markedet du benytte deg av.

Følg med neste onsdag! Da kommer oppfølgeren til denne artikkelen. Vi gir deg smarte tips til hvordan du kan komme deg inn på boligmarkedet UTEN oppspart egenkapital.

Har du spørsmål om kjøp eller salg av bolig?

Skriv til oss i chatten. Vi svarer deg uforpliktende.

Slik påvirker det nye gjeldsregisteret boligkjøpere

Ole Jonny Klopstad Holsen

Summen av dine kredittrammer og gjeld vil være avgjørende for hvor mye du kan låne videre.

Visste du at det nye gjeldsregisteret kan avgjøre hvor mye du kan få i boliglån? Slik påvirker det nye gjeldsregisteret boligkjøpere

Bankene får et bedre vurderingsgrunnlag

– Bankene vil ha større innsikt i din økonomi og det kan dermed bli vanskeligere for noen å få boliglån, sier Ole Jonny. Gjeldsregisteret vil inneholde opplysninger som gir bankene et bedre vurderingsgrunnlag.

Har du flere kredittkort og høye forbrukslån vil bankene få innsyn i disse opplysningene, samt hvilket beløp du skylder og hvilken rente du betaler. Dette kan påvirke hvor mye du kan få i lån, og slik påvirker det nye gjeldsregisteret boligkjøpere.

Gjeldsregisteret inneholder 3 typer opplysninger om gjeld:

 • Nedbetalingslån
 • Rammekreditt
 • Faktureringskort

Det vil si lån uten sikkerhet, forbrukslån og kredittkort. Det inkluderer også varer kjøpt på avbetaling/kreditt. 

Kredittkort som ikke er brukt telles som gjeld.

Hvis du har et kredittkort, kan du bruke dette når som helst så lenge det er registrert på deg. Derfor vil kredittkortet ditt telle som en kreditt i gjeldsregisteret. Den totale kredittrammen på kredittkortet ditt vil bli regnet som en del av gjelden din.

Dette medfører at summen av dine kredittrammer og gjeld vil være avgjørende for hvor mye du kan låne videre.

Har du for eksempel en kredittramme på 40.000 kroner på et kredittkort, vil dette nå telle som 40.000 kroner i gjeld, selv om saldoen din tilsvarer null.

– Har du flere kredittkort, kan det vært lurt å gå igjennom dem for å se om det er noen du kan kvitte deg med, mener Ole Jonny.

– Jeg anbefaler også å få finansieringsbevis i god tid hvis du vurderer å kjøpe ny bolig. Ikke vent til «siste liten» i tilfelle det skulle dukke opp hindringer du ikke har tenkt over grunnet det nye gjeldsregisteret, sier Ole Jonny.

Frem til nå har bankene gjort kredittvurdering av deg når du søker lån og hentet inn inntektsopplysninger.

Det nye gjeldsregister viser nærmest all gjeld du har på deg, noe som medfører at bankene vil ha et større grunnlag til å beregne det nye lånet ditt på.

Vil du sjekke hva som står oppført på deg selv som privatperson i gjeldsregisteret?

Hvordan tjene penger på oppussingsobjekter?

hvordan tjene penger på oppussingsobjekter?

Markus Håland.

Mange tjener svært gode penger på oppussingsobjekter, men det er ikke alle boliger som blir en lønnsom affære, forteller Håland.

Hvordan tjene penger på oppussingsobjekter?

Er du en av dem som vurderer å kjøpe bolig for å pusse opp og deretter selge? Lurer du på hvordan du kan tjene penger på oppussingsobjekter? Les meglerens svar her!

Markus Håland har flere års erfaring fra eiendomsmeglerbransjen, og har utallige boligsalg i ryggen, inkludert oppussingsobjekter. 

–  Jeg får ofte spørsmål fra potensielle kjøpere hvilke objekter det vil lønne seg å kjøpe for å pusse opp og deretter selge. Mange tjener svært gode penger på oppussingsobjekter, men det er ikke alle boliger som blir en lønnsom investering, forteller Håland.

Sjekk alltid:

 • Alder på boligen
 • Alder på røropplegg. Må noe byttes? Er det planer om å skifte rør i bygget som du må ta hensyn til ved oppussing?
 • Det elektriske anlegget. Er det nok kapasitet eller må det oppgraderes?
 • Alder og tilstand på vinduer?
 • Hvordan er boligen isolert?
 • Kan eller bør planløsningen endres?
 • Tilstand på drenering
 • Har boligen fuktskader?
 • Hvordan er tilstanden på tak og kledning

Hva blir lønnsomt?

Megleren mener du som kjøper bør sette opp et regnestykke og vurdere objektet grundig. Tenk på hva som er lurt å pusse opp og hvordan arbeidet skal utføres.

Det er ikke alle oppussingsprosjekter du vil få mer igjen for ved å skifte alt.

Finn ut hva som må gjøres med objektet før du kjøper. Hør med en lokalkjent eiendomsmegler hva målgruppen for objektet ditt er opptatt av, slik at du prioriterer å bruke penger på det som gir avkastning for deg. 

Skal du pusse opp en gammel villa på Paradis vil målgruppen være opptatt av andre kvaliteter enn det målgruppen for en liten studio leilighet i Bergen sentrum er opptatt av. Her er det vidt forskjellige kjøpergrupper.

Her er regnestykket du bør se på:

 • Totalkostnad ved kjøp av boligen (kjøpesum + omkostninger)
 • Hvor lenge blir du sittende med boligen og hva koster dette? Felleskostnader, kommunale avgifter, strøm, finansieringskostnader etc. Ta med alle kostnader.
 • Er det behov for å leie inn fagfolk eller kan du gjøre den nødvendige oppussingen selv?
 • Hva blir den totale kostnaden for oppussingen inkludert materialer og bruk av fagfolk?
 • Hvor mye vil det koste å selge objektet igjen?
 • Om du ikke har eid og bodd i boligen 12 av de siste 24 mnd må du også skatte 22% av gevinsten.

Eksempel

Per kjøper en bolig i januar 2019 for kr 3.400.000,- . Han betaler kr 100.000,- i kjøpsomkostninger. Boligen blir  pusset opp for kr 400.000,-. Per selger boligen igjen i august 2019 for kr 4.500.000,- og betaler  kr 100.000,- i salgskostnader.

Ettersom Per ikke oppfyller kravet til eiertid og botid er salget skattepliktig (i 2019 er skattesatsen 22% av gevinsten).

For at salget ikke skulle vært skattepliktig måtte Per ha eid boligen i 1 år (12 måneder) før den ble solgt igjen. Per måtte samtidig ha brukt boligen til egen bolig i minst 1 år (12 måneder) av de siste 2 årene (24 måneder).

Han solgte boligen for kr 1.000.000,- mer enn han kjøpte den for. Selv om salget er skattepliktig har han krav på en del fradrag som vil redusere skatten. 

Slik vil regnestykket til oppussingsobjektet se ut:

Salgssum: kr 4.500.000,-

– Kjøpesum: kr 3.400.000,-

– Omkostninger ved kjøp: kr 100.000,-

– Kostnad for oppussing: kr 400.000,-

– Salgskostnader: kr 100.000,-

= Gevinst: kr 500.000,-

Per må skatte 22% av gevinsten på 500.000,-, som tilsvarer kr 110.000,-.

I tillegg har Per også betalt kr 50.000,- i løpende kostnader til strøm, felleskostnader, forsikring, kommunale avgifter etc. Nettogevinsten på investeringen blir da:

Gevinst: kr 500.000,-

– skatt: kr 110.000,-

– løpende kostnader: kr 50.000,-

= nettogevinst: kr 340.000,-

(NB! De faktiske kostnadene vil variere ut i fra boligtype, eierform, boligens salgs-/kjøpesum etc.)

Hva er lurt å fikse i boligen?

Hver bolig er unik, og jeg anbefaler alltid interessenter å sette seg godt inn i oppussingsobjektet før man byr. Finn ut på forhånd hva som må gjøres før du legger inn bud.

Det kan alltid være potensielle fallgruver som hindrer at det blir en god investering, men i de fleste tilfeller jeg har vært borti, har oppussingsobjektene gitt gode overskudd til selger.

Hvem utfører arbeidet?

Et godt tips er å bruke de samme fagfolkene når du skal kjøpe for å pusse opp og deretter selge hvis du skal gjøre det flere ganger. Gode samarbeidspartnere pleier å lønne seg, både prismessig og service.

– Jeg anbefaler å undersøke at de som utfører arbeidet har norske godkjenninger, slik at du får garanti på arbeidet. Pris og kvalitet henger ofte sammen.

Ulike lover og regler for ulike eierformer

Kjøper du leilighet i et sameie eller borettslag må du sjekke om det foreligger planer som kan medføre økning i fellesgjeld eller felleskostnader. Dette kan f.eks være skifting av tak, vinduer eller andre nødvendige oppgraderinger. 

Sørg for å ha god margin

En god regel er å styre unna objekter hvor regnestykket ikke går opp i opp. Husk at du bør ha en god margin slik at du ikke går i null eller taper på oppussingsobjektet. Hvilken pris får du for boligen, og hva ser du for deg å sitte igjen med når alle kostnader for oppussing og salg er dekket?

SOLGT! Markus solgte nylig dette oppussingsprosjektet på Kronstad. Attraktivt bolighus med 4 leiligheter. Stort potensiale. Sentrumsnær beliggenhet. Like ved bybanen. 

Hva kjennetegner de beste meglerne?

dette bør du gjøre før du selger bolig

Markus Håland, Daglig leder W Eiendomsmegling Bergen Sentrum.

«De dyktigste meglerne forteller hva som må gjøres, selv om du som kunde ikke alltid er enig. En megler som kun sier det du ønsker å høre, vil ikke kunne oppnå de beste resultatene».

Hva kjennetegner de beste meglerne?

Syns du at det er vanskelig å vite hva du skal se etter når du velger eiendomsmegler? Markus gir deg et lynkurs i hva som kjennetegner de beste meglerne.

Boligsalget står for tur, tankene flyr og et stort økonomisk veiskille nærmer seg. Valg av megler kan enten gi deg store verdier, eller koste deg mye. Her er tipsene til hva som kjennetegner de beste meglerne:

 • Gir et godt førsteinntrykk
 • Stiller forberedt allerede på befaring
 • Er klar på hva som må gjøres for å oppnå gode resultater
 • Er god på kundekontakt og oppfølging

Har du vært på boligjakt tidligere? Tenk gjennom hvilke opplevelser du hadde av meglerne du møtte på ulike visninger. Gjorde alle en like god jobb?

Var det noe du som interessent reagerte negativt på, og fikk dette konsekvenser for selgeren? Tror du selgeren var klar over den dårlige opplevelsen du hadde med megleren deres?

Hvordan har du tenkt å forsikre deg om at interessenter på din bolig ikke får samme negative opplevelse? Spør megleren allerede på befaring hvordan megleren planlegger å løse ulike situasjoner.

Dette anbefaler Markus deg å være obs på for å velge riktig megler:

 • Ikke jatter med deg for å få oppdraget
 • Holder gode visninger
 • Snakker med alle intressenter og følger dem opp fortløpende (ikke bare på sms!)
 • Har en klar strategi for budrunden

Ikke velg en megler som jatter med deg

De beste meglerne har strategien klar, og vil gi råd til deg om hva som bør gjøres, selv om du nødvendigvis ikke er enig. En megler som kun sier det megleren tror du vil høre, vil sannsynligvis ikke klare å gi deg det beste resultatet. 

Viktig med oppfølging og kunnskap

– Det er meglers jobb å kartlegge interessentene. Det er ikke alle som spør om det de lurer på, og da er det meglers jobb å snakke med de potensielle kjøperne, sier Markus.

En megler som ikke følger dette opp, vil miste potensielle budgivere. Du har kanskje selv opplevd å ikke bli fulgt opp? Èn ekstra budgiver kan fort være verdt kr 50.000,- til 200.000,-.

Visning – Grunnlaget for en god budrunde

Visningen er den viktigste arenaen. Den danner grunnlaget for en god budrunde, så lenge visningen gjennomføres riktig.

Interessenters spørsmål kan være en gullgruve for deg som selger. De fleste som stiller spørsmål ønsker å få svar på noe som er vesentlig for dem når de skal kjøpe bolig. Et spørsmål kan være en direkte salgsutløsende faktor for interessenten, som nå ble til en budgiver. 

Gjennomføring av budrunden

De beste meglerne har i løpet av visningen fått klare formeninger om hvilke interessenter boligen vil være aktuell for. Megleren har også gode rutiner på hvordan oppfølgingen bør gjennomføres.

– Hos oss skal megler ringe alle interessenter, og ikke kun sende melding. Det kan selvfølgelig skje at megler ikke får tak i en interessent på første forsøk, men regelen hos oss er at alle interessenter følges opp helt til vi har fått en avklaring på hva de har bestemt seg for, sier Markus.

Ved å ringe kan megleren avklare hvem som er interessert eller ikke, og samtidig undersøke om megleren kan gjøre noe for at interessenten skal endre mening. 

Markus Håland

«Ved å ringe interessenten kan vi avklare om de vil legge inn bud eller ikke. Hvis de ikke ønsker å by, er det viktig at vi finner ut hva som er årsaken til det»

dette bør du gjøre før du selger bolig

Kan alle meglere oppnå en like god pris for din bolig?

– Det er enkelt når budene renner inn av seg selv og det kun handler om å registrere og melde budene ut i tide. Dette klarer nok alle, mener Markus.

– Det er nødvendig at megleren har en klar strategi for når budrunden stopper opp. Hva gjør megleren når en budgiver er usikker på om de skal legge inn bud? Dette bør du avklare med megler på forhånd, råder Markus deg til.

Hva gjør megler hvis det ikke kommer bud?

Spør gjerne megleren allerede på befaringen hva som gjøres når budene stopper opp eller det ikke kommer noen bud i det hele tatt.

Har ikke megleren et klart svar på dette når du spør, har megleren sannsynligvis ikke en god strategi når budgiver sier de ikke ønsker å legge inn flere bud.

Svarer megleren deg overbevisende nok til at du selv kunne vurdert å by videre dersom du først var usikker, eller forsøker megler etter beste evne å si noe fornuftig der og da?

Summen du sitter igjen med etter salget kan variere med flere hundretusener ved valg av megler. Spørsmålet du bør stille deg er om du tør å satse pengene dine på en megler som ikke svarer bra nok overfor deg.

Hør alltid med flere meglere

– Jeg anbefaler å avtale møte med 2-3 ulike meglere, før du bestemmer deg. Spør deg selv følgende: Hvis alle meglerne hadde kostet det samme, hvem ville jeg da valgt, og hvorfor? sier Håland.

Tilbudene fra de ulike meglerne vil ofte variere, både i pris og innhold. Noen er mest opptatt av hva det koster å velge de ulike meglerne og legger mindre vekt på innholdet og det potensielle resultatet. Du som selger bør være klar over hvilken risiko det kan innebære.

– En besparelse i forkant på noen tusen, kan fort ende opp med å koste deg det 10- dobbelte, dersom den tilsynelatende rimeligere megleren ikke leverer like godt, mener Håland.

– Det betyr ikke at dyreste alltid er best, men husk at megleren du velger er den som skal forvalte din opptjente verdi i boligen. Mitt råd til deg som skal selge bolig er å velge den megleren du tror vil gjøre den beste jobben, avslutter Markus.